Αιτίες Διαμάχης στον Κατασκευαστικό Κλάδο

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας κάθε χώρας. Υπάρχουν πολλά οφέλη, τα οποία απορρέουν από την ενασχόληση με έναν τόσο νευραλγικό τομέα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε θεαματικά. Απεναντίας, πολλές φορές οι κακοτεχνίες και οι παραβάσεις έχουν ως απόρροια την όχι και τόσο μεγάλη επιτυχία του εκάστοτε εγχειρήματος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, για τους οποίους παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα στον κατασκευαστικό κλάδο. Και ως συνήθως, οι νομικές διαμάχες δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο σε περιπτώσεις προβληματικών κατασκευών.

Αυθαίρετη Δόμηση & Προβλήματα με το Νόμο

Ανάλογα με το εικαστικό περιβάλλον και τη χωροταξική διαμόρφωση κάθε χώρου, έχουν δημιουργηθεί κριτήρια ως προς το είδος και το μέγεθος της οικοδομήσιμης περιοχής. Οποιοδήποτε άλλο οίκημα παραβιάζει αυτούς τους κανονισμούς, κρίνεται ως αυθαίρετο

και επιφέρει πρόστιμα στους ιδιοκτήτες. Μάλιστα, αρκετά συχνά οι παραβάσεις είναι τόσο σημαντικές, που το οικοδόμημα πρέπει να γκρεμιστεί ολοσχερώς. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, με τα αυθαίρετα να πολλαπλασιάζονται στα πιο σημαντικά “φιλέτα” της χώρας. Ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες οικοδόμησης, πάντοτε θα βρεθούν οι επιτήδειοι που νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν το Κράτος. Εκεί δημιουργούνται προβλήματα, προστριβές και πολλές φορές δικαστικές διαμάχες.

Για να διεκδικήσει κάποιος τα δικαιώματά του σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, χρειάζεται την κατάλληλη υποστήριξη. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία αποτελούν τα κυριότερα συστατικά, τα οποία εγγυώνται το βέλτιστο αποτέλεσμα δια της νόμιμης οδού. Υπάρχουν επαγγελματίες, οι οποίοι ειδικεύονται σε τέτοια περιστατικά και γνωρίζουν πώς πρέπει να ελιχθεί ο καθένας για να επιτύχει αυτό που επιθυμεί. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να ξεγελάσει το Νόμο. Ωστόσο, μπορεί να τον φέρει στα μέτρα του!

Ακόμη και σε κραυγαλέες περιπτώσεις, υπάρχουν λύσεις για να δοθεί ένα αίσιο τέλος στις νομικές διαμάχες, που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο. Πάντα όμως πρέπει ο καθένας να δρα με σύνεση, όπως και με αντικειμενικότητα και με σεβασμό στο ευρύτερο κοινωνικό καλό.