Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πολύ συχνά βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσάρεστες καταστάσεις, καθώς οι ενοικιαστές της ιδιοκτησίας τους αρνούνται να ακολουθήσουν τους όρους του συμβολαίου. Αυτό το συμβόλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο, τόσο στα χέρια του ιδιοκτήτη, όσο και σε εκείνα του ενοικιαστή. Φυσικά, η κάθε περίπτωση διαφέρει. Στην περίπτωση λοιπόν που ο ιδιοκτήτης είναι εκείνος που έχει δίκιο, η κατάλληλη νομική υποστήριξη είναι αναγκαία για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας.

Διεκδικώντας Όσα Σας Ανήκουν

Με την υπογραφή του μισθωτηρίου, ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής συμφωνούν ότι αποδέχονται τους όρους που αναγράφονται στο συγκεκριμένο έγγραφο. Ως εκ τούτου, ο νομικός εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη έχει κάθε δικαίωμα να απαιτήσει τη συμμόρφωση του ενοικιαστή, αναφορικά με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στο εν λόγω μισθωτήριο. Φυσικά, η γραπτή συμφωνία είναι εκείνη που μετρά. Αντιθέτως, οτιδήποτε έχει συμφωνηθεί προφορικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του ενοικιαστή. Επομένως, είναι καλό να υπάρχουν πάντοτε γραπτές αποδείξεις σε σχέση με τα όσα αξιώνετε ως ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή του ακινήτου σας.

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που οριοθετούνται μέσα στο μισθωτήριο, αναγράφεται το ποσό του μισθώματος και η διάρκεια της μίσθωσης. Επίσης, εκεί θα βρείτε τις λεπτομέρειες σε σχέση με τη χρήση του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει το είδος της χρήσης του ακινήτου. Για παράδειγμα, ορισμένοι δεν επιθυμούν την εμπορική χρήση ενός ακινήτου ή θέτουν περιορισμούς ως προς το είδος της επιχείρησης του ενοικιαστή. Πολλοί ιδιοκτήτες δε θέλουν το ακίνητό τους να χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εστίασης και γι’ αυτό στη σύνταξη του μισθωτηρίου το αναφέρουν ρητά.

Ένα ακόμη κομμάτι που θα πρέπει να προσέξετε ως ιδιοκτήτες είναι η ασφάλιση του ακινήτου. Πρόκειται για μία εξαιρετικά χρήσιμη διαδικασία, η οποία μπορεί να σας εξοικονομήσει πολλά χρήματα μακροπρόθεσμα. Ακόμη και η ασφάλιση, όμως, θα πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο και να προηγείται συμφωνία με τον ενοικιαστή για τις λεπτομέρειες.