Ο Εφιάλτης με τα Αυθαίρετα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αναλάβει μία εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση να φέρει εις πέρας και αυτή δεν είναι άλλη από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν αρκετά κτίρια που έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια δόμησης. Για τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων, υπάρχει πλέον μία λύση από την Κυβέρνηση. Αυτή η λύση περιλαμβάνει μια οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να χορηγηθούν οι πολυπόθητες άδειες και τα αυθαίρετα να νομιμοποιηθούν. Ακούγεται λογικό, σωστά;

Προβλήματα στη Νομιμοποίηση των Αυθαιρέτων

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων παρουσιάζονται διστακτικοί, αναφορικά με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους. Αν και πρόκειται για μία μόνιμη λύση, εντούτοις πολλά προβλήματα ανακύπτουν κατά τη διαδικασία. Αρκετοί ιδιοκτήτες δε διαθέτουν το απαιτούμενο ποσό, έτσι ώστε να αγοράσουν τα αντίστοιχα παράβολα και να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία νομιμοποίησης των ακινήτων τους. Για το λόγο αυτό, η Κυβέρνηση έχει βάλει σε εφαρμογή τη δυνατότητα 120 δόσεων, για όσους επιθυμούν να πληρώσουν το απαιτούμενο ποσό τμηματικά.

Έχει ήδη δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω διαδικτύου. Κάτι τέτοιο είχε ως στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την αίτηση, καθώς επίσης και την αποφυγή της επίσκεψης στην Πολεοδομία. Όμως, έχουν διαπιστωθεί ήδη αρκετά λάθη κατά την υποβολή της αίτησης. Φαίνεται πως η εφαρμογή δεν είναι απολύτως σαφής και εύχρηστη, τουλάχιστον σε σημείο που να ικανοποιεί την πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων. Ως εκ τούτου, ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να ολοκληρώσει τη διαδικασία συχνά επιμηκύνεται.

Τέλος, διαπιστώνεται μια παρανόηση ως προς την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι έχουν προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση θα δουν ότι το πρόστιμο που καλούνται να πληρώσουν είναι αρκετά χαμηλό. Όμως, πολλοί είναι εκείνοι που δεν έχουν καθαρή εικόνα ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης στην ενεργειακή αναβάθμιση. Πρόκειται δηλαδή για μία ακόμη ασάφεια, που δημιουργεί προβλήματα και καθυστερήσεις.